Σύσταση ομάδας εθελοντών – κατοίκων Βλυχού – Γενίου

Thealosena xronos

Μετά από αίτημα ευαισθητοποιημένων κατοίκων των οικισμών Βλυχού και Γενίου, μετά τα τραγικά γεγονότα στην Αττική, πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 29 Ιουλίου 2018, έκτακτη συγκέντρωση κατοίκων και μελών του Δ.Σ. Βλυχού Γενίου Θέαλος και αποφασίστηκε η σύσταση εθελοντικής ομάδας κατοίκων των δύο οικισμών που θα προσφέρουν την βοήθεια τους σε περίπτωση πυρκαγιών αρχικά και στη συνέχεια σε περίπτωση άλλων έντονων φυσικών φαινομένων.

Σκοποί της ομάδας:

·         η ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων σε θέματα πρόληψης πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων φυσικών φαινομένων

·         η  τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας για την πρόβλεψη δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων φυσικών φαινομένων

·         η επιμόρφωση τους σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών και άλλων έντονων φυσικών φαινομένων

·         η διαρκής ενημέρωση των κατοίκων των δύο οικισμών σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών και άλλων έντονων φυσικών φαινομένων

·         η διαρκής καταγραφή των προβλημάτων σε χώρους εντός των οικισμών και της ευρύτερης περιοχής που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαιτέρως επικίνδυνα για την πρόκληση πυρκαγιών  και πλημμυρών ή που θα αποτελέσουν εμπόδιο για την άμεση αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων

·         η διαρκής επαγρύπνηση και επιφυλακή τους καλοκαιρινούς μήνες για τον άμεσο εντοπισμό εστιών φωτιάς με στόχο την άμεση αντιμετώπισή τους.

Σχέδιο Δράσης Εθελοντών

·         Καταγραφή αγροτικών δικτύων της ευρύτερης περιοχής

·         Χάρτες αγροτικών δρόμων και μονοπατιών

·         Εντοπισμός παρανομών χώρων απόθεσης σκουπιδιών

·         Εντοπισμός περιπτώσεων που καλώδια της ΔΕΗ αποτελούν κίνδυνο για πυρκαγιά

·         Εντοπισμός πυροσβεστικών Κρουνών και ακριβής σήμανση των θέσεων τους

·         Επιμόρφωση από αρμόδιες αρχές των εθελοντών για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών, σεισμών και άλλων φυσικών φαινομένων, πρώτες βοήθειες κ.ά

·         Αγορά και τοποθέτηση δεξαμενών νερού σε καίρια σημεία των οικισμών

·         Δημιουργία Σχεδίου απομάκρυνσης των κατοίκων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

·         Εντοπισμός και καθαρισμός ανοιχτών χώρων που μπορούν να υποδεχτούν τους κατοίκους σε περίπτωση ανάγκης

·         Δημιουργία σχεδίου βοήθειας κατοίκων με κινητικά και προβλήματα κατοίκων σε περίπτωση ανάγκης

·         Καταμερισμός χώρων ευθύνης των εθελοντών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών

·         Καταμερισμός αρμοδιοτήτων των εθελοντών σε περίπτωση ανάγκης

·         Τοποθέτηση πινακίδων σε καίρια σημεία των οικισμών με τηλέφωνα πυροσβεστικής και αστυνομίας

·         Τακτή ενημέρωση κατοίκων από την πυροσβεστική υπηρεσία

·         Διοργάνωση σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς

·         Διοργάνωση σεμιναρίων πυρασφάλειας στα παιδιά και σε ενήλικες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

·         Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο

·         Δημιουργία κατά τους θερινούς μήνες προγράμματος επιφυλακής και παρατήρησης της ευρείας περιοχής για την άμεση πρόληψη δασικών πυρκαγιών

·         Ετήσια συνέλευση κατοίκων για τη συζήτηση σχετικών με την ασφάλεια των οικισμών από φυσικά φαινόμενα

·         Δημιουργία δικτύου καταγραφής προβλημάτων και θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των οικισμών και της ευρύτερης περιοχής από έντονα φυσικά φαινόμενα

Η ομάδα εθελοντών είναι ανοιχτή σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη.
Για να εγγραφείτε και πληροφορίες απευθυνθείτε στα μέλη του Δ.. του συλλόγου.