Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

logo medium

 

Στις 14 Απριλίου του 2015 έγιναν οι εκλογές του συλλόγου Βλυχου-Γενιού «ΘΕΑΛΟΣ» και εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Καββαδά Σαπφώ
Αντιπρόεδρος: Καββαδάς Νικόλαος
Γραμματέας: Μεταξάς Ανδρέας
Ταμίας: Καββαδά Άννα
Έφορος επιμόρφωσης: Κοκκίνης Αλέξανδρος
Έφορος ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Καββαδά Μαρία
Έφορος περιβαλλοντος: Σκλαβενίτη Χρυσούλα

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αυλωνίτης Δημοσθένης
Σκλαβενίτη Μαρία

Εγράφησαν 80 μέλη.

Ο σύλλογος ιδρύθηκε με σκοπό να αναδείξει τις ομορφιές που υπάρχουν στο Βλυχό και στο Γένι. Σχεδιάζουμε να ενώσουμε τα δύο με ποδηλατόδρομο να καθαρίσουμε το δρόμο για περιπάτους μέχρι την ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, να καθαρίσουμε την ΞΕΡΑ που αποτελεί τον πνεύμονα για τον κόλπο Βλυχού-Γενίου ,να καθαρίσουμε τον κόλπο από τα απόβλητα που ανεξέλεκτα ρίχνουν χρόνια τα σκαφη.

Να κάνουμε το σχολείο κέντρο πολιτιστικό από το οποίο αποφοιτήσαμε όλοι και έχουμε αναμνήσεις.

Να χαράξουμε μονοπάτια στην ομαλή και να αξιοποιήσουμε την πανίδα της.