Πριν από οτιδήποτε άλλο θεωρήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι συμβολικό για το σύλλογο και συγχρόνως αντιπροσωπευτικό για Βλυχό-Γένι,έτσι φτιάξαμε,βάψαμε και τοποθετήσαμε το πριάρι του Γιώργου του Στέργιου στην παραλία,στη συνέχεια καθαρίσαμε και ασπρίσαμε,ξεκινώντας από το νεκροταφείο και φτάνοντας μέχρι την ξέρα και τέλος πετάξαμε το παλιό χώμα από τα παρτέρια βάλαμε νέο με κοπριά και φυτέψαμε λουλούδια.Με όλα τα παραπάνω που έγιναν το Βλυχό δεν έχει την εικόνα παρατημένου χωριού.

Continue reading Πριάρι και Λουλούδια

Read more

Το έργο δημιουργίας ποδηλατόδρομου στο χωριό μας που ενδείκνυται λόγω επιπεδότητας και ευρύτητας για κάτι τέτοιο είναι μια οικονομικά εφικτή λύση αφού απαιτεί μόνο διαγραμμίσεις και σημάνσεις ειδικές καθώς και χαρακτηρισμό με ειδική μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Βλέπουμε εδώ τα σχέδια της εικόνας που θα είχε μια τέτοια ρύθμιση στον υπάρχοντα δρόμο που έχει προβλεφθεί το θέμα αυτό.

Continue reading Δημιουργία Ποδηλατοδρόμου

Read more