Πριάρι και Λουλούδια

Πριν από οτιδήποτε άλλο θεωρήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι συμβολικό για το σύλλογο και συγχρόνως αντιπροσωπευτικό για Βλυχό-Γένι,έτσι φτιάξαμε,βάψαμε και τοποθετήσαμε το πριάρι του Γιώργου του Στέργιου στην παραλία,στη συνέχεια καθαρίσαμε και ασπρίσαμε,ξεκινώντας από το νεκροταφείο και φτάνοντας μέχρι την ξέρα και τέλος πετάξαμε το παλιό χώμα από τα παρτέρια βάλαμε νέο με κοπριά και φυτέψαμε λουλούδια.Με όλα τα παραπάνω που έγιναν το Βλυχό δεν έχει την εικόνα παρατημένου χωριού.